12:20 Thứ 7 - Ngày 4 tháng 2 năm 2023 Sitemap    Liên hệ

Trang chủ » Xe open bus » Xe open bus Camel


Xe open bus Camel


Xe open bus Camel

Xe open bus Camel
Xác nhận 1 ngày trước khi khởi hành của xe buýt kế tiếp mở tour du lịch.

HÀ NỘI - HUẾ:
Khởi hành: 06:30 - Đến: 08:00

HUẾ - HỘI AN:
Khởi hành: 08:00 - Đến: 12:00
Khởi hành: 02:00 - Đến: 05:00

HỘI AN - NHA TRANG:
Khởi hành: 07:00 - Đến: 06:00
Khởi hành: 07:30 - Đến: 06:30

NHA TRANG - ĐÀ LẠT:
Khởi hành: 08:00 - Đến: 01:30

NHA TRANG - SÀI GÒN:
Khởi hành: 08:00 - Đến: 06:00
Khởi hành: 08:30 - Đến: 06:00
 
ĐÀ LẠT - SÀI GÒN:
Khởi hành: 08:00 - Đến: 03:00

 

Tuyến Open Bus

Giá vé

HÀ NỘI - HUẾ

280,000 VNĐ

HÀ NỘI - HỘI AN (qua: Huế)

380,000 VNĐ

HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG (qua: Huế)

380,000 VNĐ

HÀ NỘI - NHA TRANG (qua: Huế, Hội An)

380,000 VNĐ

HÀ NỘI - MŨI NÉ (qua: Huế, Hội An, Nha Trang)

700,000 VNĐ

HÀ NỘI - MŨI NÉ (qua: Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt)

840,000 VNĐ

Hà Nội - Đà Lạt (qua: Huế, Hội An, Nha Trang)

700,000 VNĐ

HÀ NỘI - SÀI GÒN (qua: Huế, Hội An, Nha Trang)

740,000 VNĐ

HÀ NỘI - SÀI GÒN (qua: Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt)

840,000 VNĐ

HÀ NỘI - SÀI GÒN (qua: Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né)

1,000,000 VNĐ

HỘI AN - SÀI GÒN (qua: Huế, Hội An, Nha Trang, Mũi Né)

840,000 VNĐ

HỘI AN - SÀI GÒN (qua: Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né)

980,000 VNĐ

HỘI AN - SÀI GÒN (qua: Huế, Hội An, Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt)

1,000,000 VNĐ